Shortlink

Rozmowa w Radiu Gdańsk

„Tu powinniśmy rozmawiać ponad podziałami, bo edukacja nie jest interesem poszczególnych partii, które po kolei przychodzą i rządzą, ale to jest – edukacja – czymś co jest ważne dla całego społeczeństwa.”

Edmund Wittbrodt, Radio Gdańsk, 11.05.2012

Senator Edmund Wittbrodt był gościem Radia Gdańsk w porannej audycji „Rozmowy kontrolowane”. W rozmowie z Agnieszką Michajłow senator odniósł się do sytuacji w szkolnictwie wyższym, zwłaszcza do fali krytyki płynącej od nauczycieli akademickich (prof. Ewy Nawrockiej, prof. Władysława Wieczorka). Poruszono również temat reformy oświaty w szkolnictwie na poziomie podstawowym i średnim.

Shortlink

11. posiedzenie Senatu RP

W dniach 9-10 maja odbyło się 11. posiedzenie Senatu RP. Rozpatrzono na nim 8 ustaw, z czego do 2 wprowadzono poprawki. Senatorowie zdecydowali również o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw  realizujących orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto podjęto 2 uchwały okolicznościowe. Za szczegółowym przebiegiem posiedzenia można zapoznać się na stronie internetowej Senatu.

Shortlink

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta

W dniu 7 maja odbyła się uroczystość jubileuszowa 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta. Na uroczystość przybyły osobistości ze świata nauki, polityki i biznesu.  Laudacje na cześć jubilata wygłosili arcybiskup Tadeusz Gocłowski, wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, prof. Jerzy Buzek, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, wicemarszałek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk, przewodniczący Gdańskiego Klubu Biznesu Jan Zarębski. Jubileuszowi towarzyszyła okolicznościowa wystawa oraz występ Cappelli Gedanensis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Krzysztof Krzempek, Politechnika Gdańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shortlink

Rozmowa z senatorem w Dzienniku Bałtyckim

„Wiele satysfakcji dają mi kontakty ze studentami, szczególnie, gdy trafiam na pasjonatów. Mechanika, którą wykładam, jest dla nich interesująca i ważna. A daję pani słowo, że widzę bardzo wielu, którzy nie udają, że się uczą!”

Edmund Wittbrodt, Dziennik Bałtycki, 7 maja 2012r.

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Bałtyckiego zamieszczona jest rozmowa prof. Edmunda Wittbrodta z Barbarą Szczepułą p.t. „Nie zmarnowałem talentu” – artykuł.

Shortlink

Spotkanie z Etsuo Miyoshi

Na zaproszenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Europa – Demokracja – Esperanto, senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w spotkaniu z japońskim prezesem firmy Swany Etsuo Miyoshi – krzewiciela polskiej kultury oraz popularyzatora języka esperanto w świecie. Podczas spotkania rozmawiano na temat 125 rocznicy języka esperanto, a także przyszłości wykorzystania tego języka w wymiarze globalnym. Senator wręczył Etsuo Miyoshi okolicznościowy Medal Jana Heweliusza.