Print Shortlink

Apel do Rządu RP w sprawie autobusów szkolnych, Gdańsk-Kraków-Warszawa, 12 grudnia 2006

Z dużym zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje prasowe z ostatnich dni, że pomimo zagwarantowania odpowiednich środków finansowych w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej, nie wdrożono do tej pory procedury przetargowej na zakup kolejnej partii autobusów szkolnych. Zwracamy się z apelem, aby podjąć w ostatnich tygodniach 2006 roku wszelkie działania, aby realizacja tego zadania była jeszcze możliwa. Nie powinno się dopuścić do sytuacji, iż w ten sposób co najmniej około 100 autobusów nie trafi do organów prowadzących szkoły (w latach 1999 – 2005 do gmin, których łącznie jest około 2500, trafiło już 1300 tzw. gimbusów).
Przypominamy, że wdrażając od 1999 roku program zakupu autobusów szkolnych, chcieliśmy w ten sposób wesprzeć szczególnie gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, tzw. powiaty ziemskie, w ich staraniu o zapewnienie jak najlepszej oferty dla dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej). Chcieliśmy też zagwarantować, aby warunki dowozu były jak najbardziej cywilizowane i bezpieczne. W tym działaniu widzieliśmy jeden z najważniejszych celów wdrażanych przez nas zmian: wyrównać szansę edukacyjne, zwiększyć je także w odniesieniu do dzieci i młodzieży mieszkającej daleko od siedzib szkół. Ten cel, w oparciu miedzy innymi o dobrze wyposażone gimnazja, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, 6 nadal pozostaje aktualny. Stąd też nasz apel.
 
Mirosław Handke
Minister Edukacji Narodowej, 1997-2000,

Irena Dzierzgowska
Wiceminister Edukacji Narodowej, 1997 – 2000,
 
Edmund Wittbrodt
Minister Edukacji Narodowej, 2000 – 2001,

Wojciech Książek
Wiceminister Edukacji Narodowej, 1997 – 2001,
 
Gdańsk – Kraków – Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.