Print Shortlink

Zmiany nazw uczelni w Trójmieście – 21 grudnia 2001 r.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Jeżeli chodzi o tę uczelnię, to właśnie zmiana nazwy na akademię powodowałaby upodobnienie tej nazwy do nazw używanych w innych państwach. Generalnie rzecz biorąc, jest pewien problem, zresztą pani profesor doskonale o tym wie, dlatego że zwykle za granicą używa się nazwy university albo academy, albo czasami school. Na przykład polskie uczelnie techniczne, czyli politechniki, które są mi bliskie, mają problemy. Za granicą używana jest nazwa albo technical university, w języku angielskim, albo taka, jaką wybrały niektóre uczelnie w Polsce, jak Politechnika Warszawska, która każe siebie nazywać institute of technology, czyli jeszcze inna. Ale to dlatego, żeby to, co się kryje pod tą nazwą, odpowiadało temu, co potocznie przez to się rozumie w języku zagranicznym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.