Print Shortlink

Wystąpienia

Wystąpienie na 32. posiedzeniu Senatu RP - 24 kwietnia 2013r.
Wystąpienie na 15. posiedzeniu Senatu RP - 5 lipca 2012r.
Wystąpienie na 5. posiedzeniu Senatu RP VIII Kadencji w sprawie ustawy o systemie oświaty
Wystąpienie na 3. posiedzeniu Senatu RP VIII Kadencji - 21 grudnia 2011r.
Wystąpienie na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST w Strasburgu – 15 września 2011r.
Wystąpienie na 82. posiedzeniu Senatu RP - 4 sierpnia 2011r.
Wystąpienie na 73. posiedzeniu Senatu RP - 31 marca 2011r.
Wystąpienie na 71. posiedzeniu Senatu RP - 2 marca 2011r.
Wystąpienie na 67. posiedzeniu Senatu RP - 15 grudnia 2010r.
Wystąpienie na 62. posiedzeniu Senatu RP – 11 sierpnia 2010 r.
Wystąpienie na 60. posiedzeniu Senatu RP – 22 lipca 2010 r.
Wystąpienia na 57. posiedzeniu Senatu RP – 10 czerwca 2010 r.
Wystąpienie na 53. posiedzeniu Senatu RP – 29 kwietnia 2010 r.
Wystąpienie na 52. posiedzeniu Senatu RP w sprawie pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego – 8 kwietnia 2010 r.
Wystąpienie na 49. posiedzeniu Senatu RP w sprawie informacji rządu o działaniach w okresie Prezydencji szwedzkiej – 18 lutego 2010 r.
Wystąpienie na 49. posiedzeniu Senatu RP w sprawie ustawy o obsadzeniu mandatu europosła – 18 lutego 2010 r.
Wystąpienie na 42. posiedzeniu Senatu RP – 21 października 2009r.
Drugie wystąpienie na 41. posiedzeniu Senatu RP – 7 października 2009r.
Pierwsze wystąpienie na 41. posiedzeniu Senatu RP – 7 października 2009r.
Wystąpienie na 39. posiedzeniu Senatu RP - 30 lipca 2009r.
Wystąpienie na 35. posiedzeniu Senatu RP – 19 czerwca 2009r.
Wystąpienie na 33. posiedzeniu Senatu RP - 14 maja 2009r.
Wystąpnienie na 29. posiedzeniu Senatu - 19 marca 2009r.
Wystąpienie na 24. posiedzenieu Senatu RP - 17 grudnia 2008r.
Wystąpienie na 24. posiedzeniu Senatu RP na temat "Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r."
Wystąpienie na konferencji " Wpływ amerykańskiego kryzysu na bezpieczeństwo i stabilność rynków finansowych w UE i Polsce - 27 listopada 2008
Wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 25 września 2008r.
Wystąpienie na posiedzeniu senatu - 23 kwietnia 2008r.
Wystapienie senatora w Senacie RP - 2 kwietnia 2008r.
Wystapienie Senatora w Senacie RP - 19 grudnia 2007
Wystąpienie senatora w Senacie RP - 13 września 2007
Wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 26 lipca 2007
Drugie wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 20 czerwca 2007
Pierwsze wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 20 czerwca 2007
Wystąpienie w Parlamencie Europejskim podczas wspólnej konferencji z przedstawicielami parlamentów krajowych pt. "Przyszłość Unii Europejskiej", Bruksela - 11-12 czerwca 2007
Wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 31 maja 2007
Wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 30 maja 2007
Oświadczenie przedstawione na konferencji prasowej PO - Warszawa, 30 maj 2007
Spotkanie przewodniczących komisji parlamentów narodowych wyspecjalizowanych w sprawach Unii Europejskiej - COSAC, Berlin - 15 maja 2007
Spotkanie przewodniczących komisji parlamentów narodowych wyspecjalizowanych w sprawach Unii Europejskiej - COSAC, Berlin - 14 maja 2007
Wyjaśnienie w sprawie stanowiska do Ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle, Gdynia - 10 maja 2007
Wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 10 maja 2007
Drugie wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 25 kwietnia 2007
Pierwsze wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 25 kwietnia 2007
Wystąpienie na posiedzeniu Senatu RP - 28 marca 2007
Spotkanie przewodniczących komisji parlamentów narodowych wyspecjalizowanych w sprawach Unii Europejskiej, Berlin - 12 lutego 2007
Konferencja "Third Joint Parliamentary Meeting on the Lisbon Strategy", Bruksela 5/6 luty 2007
Kształcenie zawodowe w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, Gdańsk-Kraków-Warszawa, 30 stycznia 2007
Wystąpienie na posiedzeniu Senatu - 25 stycznia 2007
Wystąpienie podczas posiedzenia Senatu RP - 9 stycznia 2007
Apel do Rządu RP w sprawie autobusów szkolnych, Gdańsk-Kraków-Warszawa, 12 grudnia 2006
Konferencja COSAC - Haga - 22-23 listopada 2004 r.
Wystąpienie na forum Parlamentu Europejskiego - 28 lutego 2004 r.
Wspólnota Europejska, jako zadanie - wystąpienie na seminarium "Wizja Europy Jana Pawła II" - Gdańsk 16 października 2003
Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej, a Europejska Wspólnota Wartości
Informacja o pracach Konwentu Europejskiego - 16 stycznia 2003 r.
Debata na pracami Konwetu Europejskiego - 16 stycznia 2003 r.
Debata nad ustawą o zamówieniach publicznych - 15 stycznia 2003 r.
Debata nad przygotowaniem Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego - 15 stycznia 2003 r.
Debata nad Ustawą Budżetową na 2003 r. - 10 grudnia 2002
Debata nad programem "Bezpieczna Polska" - 11 września 2002 r.
Debata nad Ustawą Budżetową - 7 marca 2002 r.
Zmiany nazw uczelni w Trójmieście - 21 grudnia 2001 r.
Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym - 20 grudnia 2001 r.
Debata nad nowelizacją Karty Nauczyciela - 19 grudnia 2001 r.
Debata - zmiany w Karcie Nauczyciela - 29 listopada 2001 r.
Debata - zmiany w Karcie Nauczyciela - 29 listopada 2001 r.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.