Print Shortlink

Artykuł w Dzienniku Bałtyckim p.t. „Senatorowie liczą szanse” z dnia 27 grudnia 2010r.

W Dzienniku Bałtyckim Polska The Times ukazał się artykuł Artura Górskiego p.t. „Senatorowie liczą szanse”, dotyczący przyszłych wyborów parlamentarnych a w szczególności okręgów jednomandatowych w wyborach do Senatu. Cały artykuł zamieszczony jest w internetowym wydaniu Dziennika Bałtyckiego – artykuł.