Print Shortlink

Wyjaśnienie w sprawie stanowiska do Ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle, Gdynia – 10 maja 2007

W związku z licznymi pismami nadesłanymi na adres biura oraz do Senatu RP, w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle, uprzejmie informuję, że Senat RP odrzucił ją w całości.

Przedstawione przez Państwo w pismach argumenty przedstawiłem na posiedzeniu klubu senackiego Platformy Obywatelskiej. Po długiej dyskusji i uwzględnieniu także innych argumentów (konieczność ograniczania regulacji do niezbędnego minimum, tj. do „zawodów zaufania publicznego”, a także obecne rozwiązania stosowane w UE), klub zdecydował jednak głosować za odrzuceniem ustawy, bądź wprowadzeniem daleko idących poprawek.

O decyzji Senatu RP – jako całości – zdecydowało, moim zdaniem, wystąpienie senatora Piotra Ł. Andrzejewskiego, bardzo mocno (druzgocąco) krytykującego ustawę. Długa i „mętna” była niestety argumentacja prezesa Krajowej Izby Rzemieślniczej. Źle też został odebrany fakt, że inicjatorem ustawy był poseł osobiście zainteresowany sprawą (członek Izby), a także masowe lobbowanie w postaci setek listów o identycznej treści.