Print Shortlink

Spotkanie przewodniczących komisji parlamentów narodowych wyspecjalizowanych w sprawach Unii Europejskiej – COSAC, Berlin – 15 maja 2007

„Roczna Strategia Polityczna Komisji Europejskiej na rok 2008”

Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo,

Chciałbym najpierw podziękować pani Komisarz Margot Wallström za przedstawienie Rocznej Strategii Politycznej Komisji na rok 2008 i omówienie jej najważniejszych zamierzeń. Tak się składa, że Senat RP w ubiegłym tygodniu odbył debatę plenarną na temat proponowanej strategii. Zgodzono się ze wszystkimi, dość ogólnie sformułowanymi zamierzeniami. Zamierzenia te są zgodne z przyjętymi na całą pięcioletnią kadencję 2004-2009 Komisji. Podkreślono wagę takich spraw, jak: zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, strategia lizbońska, poszerzenie obszaru Schengen. Dla Polski bardzo ważne są również propozycje dotyczące europejskiej polityki morskiej, szczególnie jak to zapisano „w zakresie ochrony zasobów żywych morza”. Stąd ważne byłoby włączenie w to problemów ekologicznych Morza Bałtyckiego. Mam pytanie, czy takie są zamierzenia Komisji Europejskiej?
I na koniec chciałbym wrócić ponownie do sprawy, o której wspomniałem na ostatnim spotkaniu przewodniczących Komisji w Berlinie, z czym zresztą pani Komisarz się zgodziła. Sformułowanie Strategii na tak wysokim stopniu ogólności nie budzi większych zastrzeżeń, ale w debacie pojawia się wiele pytań o szczegóły. Wówczas mamy problem, bo nie ma kto rozwiać wątpliwości. Nie ma przedstawiciela Komisji – autora strategii – na posiedzeniu plenarnym naszej izby. Stąd prośba, aby raz, dwa razy w roku była taka możliwość, aby w czasie debaty plenarnej uczestniczył komisarz bądź przedstawiciel Komisji. Przybliży to w sposób znakomity Unię do państw członkowskich.