Print Shortlink

Spotkanie przewodniczących komisji parlamentów narodowych wyspecjalizowanych w sprawach Unii Europejskiej – COSAC, Berlin – 14 maja 2007

„Zmiany klimatyczne i zachowania klimatu – rola Unii Europejskiej”

W Senacie, i w Polsce, uważamy za bardzo ważną, za priorytetową sprawę przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Konieczne jest także powiązanie polityki klimatycznej i energetycznej. Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu RP zorganizowała otwartą konferencję i debaty na ten temat.
Podkreślono, że potrzebne są wszelkie działania na rzecz oszczędności w zużyciu energii, a także rozwijania nowych, alternatywnych i czystych źródeł i technologii w energetyce, włączając w to energetykę jądrową. Podkreślono też konieczność realizacji Protokołu Kioto przez wszystkie państwa.
Proponowane przez Unię Europejską cele, 20 a nawet 30 procentowej redukcji, są niezwykle ambitne, i to bardzo dobrze. Bo tylko wtedy można osiągnąć sukces. Ale nie zawsze jest tak, jak powiedział pan minister, że „państwa stawiają interesy narodowe ponad problemy globalne”. Chodzi o sytuacje i możliwości poszczególnych państw. Dotyczy to w szczególności nowych państw członkowskich, ale nie tylko. Była tu już o tym mowa w kilku wystąpieniach. Różne też są uwarunkowania państw korzystania z różnych, alternatywnych źródeł energii.
Przykładowo, wykonana w 2006 roku prognoza zapotrzebowania paliwa i energii, do roku 2020 wskazuje, że Polska będzie w stanie obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 15% w stosunku do 1988, tj. roku bazowego dla Polski określonego w Protokole z Kito.
Przyjęte ambitne cele powinny mieć charakter globalny, ale ważne jest – o czym zresztą wspomniał pan minister – rozdzielenie realizacji tego celu wewnątrz UE, uwzględniając uwarunkowania społeczno-gospodarcze państw.