Array
Print Shortlink

Posiedzenie Grupy Roboczej COSAC

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w Posiedzeniu Grupy Roboczej COSAC w sprawie roli parlamentów narodowych.

Konferencja COSAC to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. COSAC spotyka się dwa razy do roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE.