Array
Print Shortlink

Podziękowania

Gdynia, 11 listopada 2015 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy

 Po pięciu kadencjach i osiemnastu latach pełnienia obowiązków senatorskich, łącząc je z profesorskimi, postanowiłem nie ubiegać się o kolejny mandat. Zamierzam skoncentrować się na projektach dydaktycznych i badawczych realizowanych na Politechnice Gdańskiej. Mój mandat objął godny następca, senator Sławomir Rybicki, którego w kampanii popierałem.
  Przez osiemnaście minionych lat starałem się dobrze i godnie reprezentować swoich wyborców, zabiegając o sprawy ważne dla Kaszub i Pomorza, ale także ważne dla Polski i Europy. To właśnie w tych latach Polska stała się członkiem NATO oraz Unii Europejskiej. W procesach tych brałem czynny udział.
  Pełniąc mandat senatorski, przewodniczyłem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, byłem ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka, przez dziesięć lat przewodniczyłem Komisji Spraw Unii Europejskiej. Byłem członkiem 105-cio osobowego Konwentu Europejskiego, wypracowującego obowiązujący dziś w Unii Europejskiej Traktat Lizboński. Reprezentowałem Senat RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy oraz w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, byłem posłem do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczyłem polskiej delegacji w Konferencji Parlamentarnej Państw Morza Bałtyckiego.
  Udało mi się pomyślnie wpływać na sprawy kaszubskie, pracując nad ustawą dotyczącą kultury i języka regionalnego, zabiegałem o środki na rozwój infrastruktury nie tylko naszych uczelni. Dzięki mojej poprawce zgłoszonej w Senacie RP siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej znajduje się w Gdańsku.
  Kończąc ten niezwykle ważny dla mnie etap działalności, pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za wszystkie spotkania oraz dobrą współpracę z Wami w minionych latach. Bez tego moja działalność byłaby znacznie trudniejsza, czy też wręcz niemożliwa!
  Chcę jednak dodać, że nie planuję ograniczyć swojej działalności jedynie do Politechniki Gdańskiej. Będę starał się nadal być aktywny na rzecz naszej Małej Ojczyzny – Kaszub i Pomorza. Chcę jej służyć swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt