Array
Print Shortlink

Senator Edmund Wittbrodt laureatem nagrody Grand Prix Smart Metropolia 2015

Senator Edmund Wittbrodt został wyróżniony nagrodą Grand Prix Smart Metropolia 2015. Ideą nagrody przyznanej przez organizatorów Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia 2015, jest uhonorowanie i wyróżnienie osób, zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju innowacyjności, a co za tym idzie rozwoju gospodarczego naszej metropolii i regionu.
Prof. Wittbrodt otrzymał GRAND PRIX za proinnowacyjne dokonania wykraczające poza wymiar uczelniany, dotyczące edukacji, badań naukowych, gospodarki, organizacji i zarządzania w skali regionu i kraju, działań legislacyjnych i rządowych, jak również tworzenia prawa europejskiego.