Array
Print Shortlink

Pomorski Klaster Maszynowo –Metalowowy

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości otwarcia Pomorskiego Klastra Maszynowo –Metalowego w Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowym w Chojnicach. Prof. Wittbrodt wystąpił w roli prelegenta wygłaszając wystąpienie na temat „Roli nauki w budowaniu konkurencyjności regionów”.

Głównym zadaniem Pomorskiego  Klastera Maszynowo –Metalowego jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży maszynowo – metalowej w regionie. Klaster ma stanowić swoista platformę ułatwiającą nawiązywanie kontaktów, wspieranie inicjatyw oraz współpracę ze środowiskiem naukowo – badawczym.