Array
Print Shortlink

Nowy sztandar Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości poświęcenia sztandaru Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi. Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Tadeusza Judy w Rumi i poświęcenia sztandaru przez ks. Proboszcza Tadeusza Guta, nastąpiło przekazanie sztandaru. Goście, fundatorzy i sponsorzy sztandaru dokonali symbolicznego przybicia gwoździa na drzewcu i pamiątkowego wpisu do księgi.

12143158_1120366317991547_371205512582667577_n