Array
Print Shortlink

Posiedzenie COSAC

W dniach 12-13.07.2015 senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, uczestniczył w posiedzeniu COSAC (Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej). Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu priorytetów prezydencji luksemburskiej Rady Unii Europejskiej, przyszłości Komisji Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.