Shortlink

Esperanto w Senacie RP

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w konferencji „ 125 lat języka esperanto”, która odbyła się 17 października w Senacie. Konferencję poprzedziło spotkanie, na którym zawiązał się Parlamentarny Zespół Wspierania Esperanta, a także otwarcie wystawy poświęconej esperanto, jego twórcy Ludwikowi Zamenhofowi i współczesnym propagatorom tego języka. W swoim wystąpieniu senator Wittbrodt zachęcał miłośników i zwolenników języka esperanto, by propagowali go nie w konfrontacji do innych języków, do języka angielskiego, ale raczej starali się zachęcać do nauki esperanto  jako uzupełnienia i prezentowali korzyści płynące z jego nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.senat.gov.pl

Shortlink

XLVIII Konferencja COSAC

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w XLVIII Konferencji COSAC – Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej, która odbyła się w dniach 14-16 października na Cyprze.  Spotkania parlamentarne COSAC odbywają się dwa razy w roku w stolicy państwa sprawującego prezydencję w UE. Jest to forum współpracy mającego na celu wymianę informacji i najlepszych praktyk między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Podczas spotkania poruszono tematy związane z priorytetami cypryjskiej prezydencji w UE, bezpieczeństwem energetycznym, wspólnym rynkiem, jak również omówiono unijną strategię wzrostu Europa 2020.

Shortlink

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości jubileuszowej 95-lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi, połączonej z otwarciem szkoły po rozbudowie. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa prof. Edmunda Wittbrodta – absolwenta szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shortlink

Inauguracja Roku Akademickiego w Usteckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w 8. Inauguracji Roku Akademickiego w Usteckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Senator wygłosił wykład inauguracyjny pt. „ Kształcenie ustawiczne seniorów jako nowy element poprawy jakości życia po wieku aktywności zawodowej”.

 

 

 

 

 

fot. Irena Gałązka (UTW)

Shortlink

Jubileusz 60-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości Jubileuszu 60-lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Prof. Wittbrodt, Minister Edukacji Narodowej w latach 2000-2001, wygłosił wystąpienie pt. „Refleksje byłego Ministra Edukacji”. Jubileusz był doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań CEN, jak również zachętą do aktywnego uczestnictwa w budowaniu systemu wsparcia szkół województwa pomorskiego.