Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Nowy sztandar Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi

Nowy sztandar Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości poświęcenia sztandaru Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi. Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Tadeusza Judy w Rumi i poświęcenia sztandaru przez ks. Proboszcza Tadeusza Guta, nastąpiło przekazanie sztandaru. […]