Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Uroczystość  przekazania obowiązków Rektora – Komendanta w Akademii Marynarki

Uroczystość przekazania obowiązków Rektora – Komendanta w Akademii Marynarki

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków Rektora – Komendanta w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Zdający obowiązki kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, odszedł do rezerwy po 42 latach służby i 8 latach dowodzenia uczelnią. […]