Florencja

Międzynarodowa konferencja

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w konferencji ” Nowy paradygmat Europy ds. współpracy w obszarze Morza Śródziemnego – 20 lat po Deklaracji Barcelońskiej”.