Luksemburg

Posiedzenie Grupy Roboczej COSAC

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w Posiedzeniu Grupy Roboczej COSAC w sprawie roli parlamentów narodowych. Konferencja COSAC to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, […]

Międzyparlamentarna Konferencja w Sprawach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Wspólnej Polityki Zagranicznej UE

Międzyparlamentarna Konferencja w Sprawach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Wspólnej Polityki Zagranicznej UE

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w Międzyparlamentarnej Konferencji w Sprawach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Wspólnej Polityki Zagranicznej UE, które miało miejsce w Luksemburgu w dniach 4-6 września.

Posiedzenie COSAC

Posiedzenie COSAC

W dniach 12-13.07.2015 senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, uczestniczył w posiedzeniu COSAC (Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej). Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu priorytetów prezydencji luksemburskiej Rady Unii Europejskiej, przyszłości Komisji Europejskiej i Partnerstwa […]