Chojnice

Pomorski Klaster Maszynowo –Metalowowy

Pomorski Klaster Maszynowo –Metalowowy

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości otwarcia Pomorskiego Klastra Maszynowo –Metalowego w Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowym w Chojnicach. Prof. Wittbrodt wystąpił w roli prelegenta wygłaszając wystąpienie na temat „Roli nauki w budowaniu konkurencyjności regionów”. Głównym zadaniem Pomorskiego  Klastera Maszynowo –Metalowego […]

Spotkania z senatorem Edmundem Wittbrodtem w Chojnicach

Spotkania z senatorem Edmundem Wittbrodtem w Chojnicach

Senator Edmund Wittbrodt wygłosił wykład z okazji XX-lecia Unii Europejskiej w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich. Ponadto senator wziął udział w otwartym spotkaniu z członkami i sympatykami PO w Chojnicach. Głowniami tematami poruszonymi podczas spotkania była edukacja oraz Unia Europejska. […]

Konferencja „Europa 2011: integracja społeczna i gospodarcza”

Senator Edmund Wittbrodt był gościem II ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej „Europa 2011: integracja społeczna i gospodarcza”, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Sopockiej Szkoły Wyższej w Chojnicach. Celem konferencji było określenie miejsca Europy oraz Unii Europejskiej w globalnej przestrzeni społecznej i gospodarczej […]

Wizyta w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „POMERANIA” oraz udział w otwarcie Biura Poselsko-Senatorskiego PO w Chojnicach

Wizyta senatora Edmunda Wittbrodta w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „POMERANIA” w Chojnicach, związana była z dyskusją na temat problemów edukacji, gospodarki i związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. W dyskusji ze studentami udział też wzięli wicemarszałek Adam Szejnfeld, europoseł Jarosław […]

I Otwarta Konferencja Naukowa w Chojnicach

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w I Otwartej Konferencji Naukowej w Chojnicach „Chojnice – Unia Europejska: proces integracji z lokalnego punktu widzenia”, zorganizowanej a okazji 5-lecia istnienia PWSH „Pomerania”. Senator wygłosił wystąpienie w którym poruszył kwestię świadomości europejskiej.