anna

Podziękowania

Gdynia, 11 listopada 2015 roku Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy  Po pięciu kadencjach i osiemnastu latach pełnienia obowiązków senatorskich, łącząc je z profesorskimi, postanowiłem nie ubiegać się o kolejny mandat. Zamierzam skoncentrować się na projektach dydaktycznych i badawczych realizowanych na Politechnice […]

Posiedzenie Grupy Roboczej COSAC

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w Posiedzeniu Grupy Roboczej COSAC w sprawie roli parlamentów narodowych. Konferencja COSAC to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, […]

Międzynarodowa konferencja

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w konferencji ” Nowy paradygmat Europy ds. współpracy w obszarze Morza Śródziemnego – 20 lat po Deklaracji Barcelońskiej”.

Senator Edmund Wittbrodt laureatem nagrody Grand Prix Smart Metropolia 2015

Senator Edmund Wittbrodt laureatem nagrody Grand Prix Smart Metropolia 2015

Senator Edmund Wittbrodt został wyróżniony nagrodą Grand Prix Smart Metropolia 2015. Ideą nagrody przyznanej przez organizatorów Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia 2015, jest uhonorowanie i wyróżnienie osób, zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju innowacyjności, a co za tym idzie rozwoju gospodarczego […]

61. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

61. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Senator Edmund Wittbrodt, członek delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, uczestniczył w 61. dorocznej sesji ZP NATO, które odbyło się w dniach 9-12 października w Stavenger (Norwegia). Podczas zgromadzenia omówiono tematy: •    Kryzys związany z napływem uchodźców •   […]