Shortlink

Artykuł w Dzienniku Bałtyckim

„Nie mam wątpliwości, że rzeki w Polsce muszą być systemowo uporządkowane i uregulowane. Rozmawia my o tym w grupie parlamentarzystów pomorskich i z naszymi ministrami. Jednakże możliwości finansowe są zawsze ograniczone -najpierw drogi czy najpierw rzeki?(…)

Dyskutowaliśmy o tym w senackiej Komisji Spraw UE, której przewodniczę. Zdecydowaliśmy się na regulacje sektorowe i regionalne. Z końcem ubiegłego roku uchylony został Program dla Odry 2006. W zamian przyjęte zostały wieloletnie programy „MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry” oraz „MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisły”. Zostały one uzgodnione z KE. Uwzględniają potrzeby utrzymania potencjału wód i związanym z tym ekosystemem, dostępu do zasobów wodnych, przeciwdziałaniu skutkom powodzi i susz oraz zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi. Realizacja tych programów wymaga ogromnych nakładów ze środków krajowych i unijnych. Niezbędne jest i nadal będzie „pilnowanie”, aby wszystkie zamierzenia zostały w pełni zrealizowane wciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat.”

Edmund Wittbrodt, Dziennik Bałtycki, 16.02.2015

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Bałtyckiego zamieszczony jest artykuł Macieja Pietrzaka „Co zrobili dla Wisły pomorscy senatorowie w tej kadencji?”, w którym pomorscy senatorowie wypowiadają się na temat użeglowienia Wisły. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na łamach gazety – link

Shortlink

Europejski Tydzień Parlamentarny

Senator Edmund Wittbrodt, członek delegacji polskiego Sejmu i Senatu, wziął udział w Europejskim Tygodniu Parlamentarnym, który odbył się w dniach 3-4 lutego w Brukseli.
Europejski Tydzień Parlamentarny to wydarzenie cykliczne, gromadzące parlamentarzystów z całej EU w celu omówienia kwestii gospodarczych, budżetowych i społecznych. W dyskusjach wzięli udział przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Martin Schulz, przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk oraz przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker.
We wtorek (3 lutego) odbyło się międzyparlamentarne spotkanie ws. rocznych cykli „Semestru Europejskiego 2014 i 2015”. Posiedzenie odbyło się w kontekście prac Parlamentu Europejskiego nad sprawozdaniami dotyczącymi następnego rocznego cyklu. Celem tego wydarzenia było wzmocnienie współpracy miedzy parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim.
Natomiast w środę (4 lutego) odbyła się konferencja międzyparlamentarna zorganizowana na podstawie art. 13 paktu fiskalnego, ze szczególnym uwzględnieniem nowego planu infrastrukturalnego UE, najlepszych praktyk w realizacji paktu fiskalnego i społecznego wymiary Unii Gospodarczej i Walutowej.

B1B7B6

 

 

 

B5B4B2

Shortlink

Konferencja COSAC

W dniach 1-2 lutego senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, uczestniczył w LIII Konferencji COSAC ( Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej).
Zagadnienia poruszane na LIII COSAC:
•    Łotewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej
•    Polityka energetyczna UE
•    Polityka handlowa UE na rynku globalnym
•    Przyszłość działań Komisji Europejskiej

Konferencja COSAC to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. COSAC spotyka się dwa razy do roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE.

FullSizeRender
galeria zdjęć

Shortlink

Uroczystość przekazania obowiązków Rektora – Komendanta w Akademii Marynarki

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków Rektora – Komendanta w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Zdający obowiązki kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, odszedł do rezerwy po 42 latach służby i 8 latach dowodzenia uczelnią. Minister Obrony Narodowej nowym Rektorem – Komendantem AMW z dniem 23 stycznia 2015 r. mianował komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta.

01_22_Szubrycht_0262015012301_22_Szubrycht_0172015012301_22_Szubrycht_00420150123

 

 

 

01_22_Szubrycht_0352015012301_22_Szubrycht_0552015012301_22_Szubrycht_08420150123

 

 

 

 

 

źródło: www.amw.gdynia.pl

Shortlink

Spotkanie przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej w Brukseli

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w nieformalnym spotkaniu przewodniczących Komisji  ds. Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowane przez  Przedstawicielstwo Holandii, poświęcono dyskusji na temat zwiększenia roli parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej.

Brussels