Shortlink

Międzyparlamentarna konferencja na podstawie art. 13 paktu fiskalnego

W dniach 29-30 września senator Edmund Wittbrodt bierze udział w międzyparlamentarnej konferencji na podstawie art. 13 paktu fiskalnego. Przedstawiciele parlamentów narodowych oraz Parlamentu Europejskiego, spotkali się w celu omówienia ekonomicznej i fiskalnej polityki  oraz zagadnień związanych ze stabilnością, koordynacją i zarządzaniem w unii ekonomicznej i monetarnej.
Tematyka konferencji:
•    Europejska droga do wzrostu – wprowadzanie inwestycji na rynek oraz redukcja nierównomierności
•    Narzędzia finansowego i ekonomicznego zarządzania w UE
•    Kompletności unii bankowej oraz finansowanie gospodarki
•    Koordynacja europejskiej polityki podatkowej oraz gospodarka cyfrowa

zdjęcie1zdjęcie

 

Shortlink

Siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku!

W trakcie 75. posiedzenia Sejmu RP, posłowie zagłosowali za przyjęciem poprawki zaproponowanej przez senatora Edmunda Wittbrodta do ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, w myśl której siedzibą Agencji ma był miasto Gdańsk.

„Celem nowej instytucji będzie nie tylko wspieranie wiedzą i finansowanie projektów związanych z technologiami, które można wykorzystać w kosmosie, ale także na ziemi oraz pod wodą. Przykładem może tu być wsparcie dla producentów bezzałogowych samolotów, czy łodzi podwodnych”

Edmund Wittbrodt, www.trojmiasto.pl, 27 września 2014r.

„Zaproponowałem Gdańsk jako miejsce siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej, argumentując tym, że nasze środowisko naukowo-badawcze jest do tego w pełni przygotowane oraz spełnia to proces decentralizacji państwa.”

Edmund Wittbrodt, www.wirtualnemedia.pl, 27 września 2014r.

Shortlink

61. posiedzenie Senatu RP

W dniach 24-25 września odbyło się 61. posiedzenie Senatu RP, na którym  Izba rozpatrzyła 4 ustawy, do 2 wprowadziła poprawki. Podjęła też uchwałę upamiętniającą 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Ponadto zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności w 2013 r.: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2013 r. petycji. Senatorowie wysłuchali również informacji ministra zdrowia o polityce lekowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem skutków, które przyniosła nowelizacja ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
źródło: www. senat.gov.pl

Shortlink

Audycja w Radiu Gdańsk

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w porannej audycji prowadzonej przez Mariusza Nowaczyńskiego „Śniadanie w Radiu Gdańsk”.  Senator Wittbrodt, wspólnie z Markiem Formelą i Kazimierzem Smolińskim, dyskutowali o nowym rządzie Ewy Kopacz, siedmiu latach rządów gabinetu Donalda Tuska, Komisji Europejskiej oraz sprawie komisarz ds. energetyki Alenki Bratuszek ze Słowenii.

źródło: www.radiogdansk.pl

Shortlink

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy, gdzie na zaproszenie Europejskiej Unii Esperanckiej, uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Wielojęzyczność Europy – możliwości jej zachowania”.
UE oficjalnie popiera wielojęzyczność, chcąc aby obywatele państw członkowskich uczyli się co najmniej 3 języków, w tym ojczystego. Natomiast w praktyce tylko niewielki procent osób mówi w drugim języku płynnie, na poziomie C1, a mniej niż 1% dobrze posługuje się trzecim językiem. W ogólnoeuropejskim badaniu przeprowadzonym w 2012r. nie sprawdzano znajomości języka na poziomie C1, ze względu na zbyt małą liczbę studentów władającym językiem na tym poziomie. Czy propedeutyka może polepszyć te sytuację? Paneliści dyskutowali o praktycznym wykorzystaniu i potencjale takich metod oraz o sytuacji językowej w Unii Europejskiej.

Krynica2

Krynica1