Shortlink

Spotkanie z Edwardem Kozyrą – wiceprzewodniczącym EDE PL

Pan Edward Kozyra – wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto – wręczył senatorowi Wittbrodtowi egzemplarz słownika Polsko-Esperancko-Angielskiego w podziękowaniu za wsparcie w jego wydaniu.

Shortlink

Posiedzenie COSAC

W dniach 12-13.07.2015 senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, uczestniczył w posiedzeniu COSAC (Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej). Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu priorytetów prezydencji luksemburskiej Rady Unii Europejskiej, przyszłości Komisji Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

Shortlink

XIX Baltic Sail Gdańsk 2015

5 lipca 2015 r. senator Edmund Wittbrodt wziął udział w XIX Baltic Sail Gdańsk 2015. Gościem imprezy był również minister sportu Adam Korol.

20150705_112706a

Shortlink

Otwarcie nowego kompleksu na Politechnice Gdańskiej

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w uroczystości otwarcia kompleksu na Politechnice Gdańskiej składającego się z Centrum Nanotechnologii B oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.
Symboliczną wstęgę przecięli: prof. Henryk Krawczyk – rektor PG, Wiesław Bielawski – zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej, dr Barbara Wikieł – dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, prof. Jan Stąsiek – dziekan Wydziału Mechanicznego oraz prof. Edmund Wittbrodt – koordynator projektu Inżynier Przyszłości, senator RP. Budynek poświęcił arcybiskup metropolita gdański Leszek Sławoj Głodź, który specjalnie na tę okoliczność przygotował modlitwę na podstawie encykliki papieża Franciszka Laudato Si.
Prof. Edmund Wittbrodt jest koordynatorem projektu Inżynier Przyszłości, w ramach którego powstała m.in. infrastruktura należąca do Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

fot. Krzysztof Krzempek
źródło: Politechnika Gdańska

Shortlink

77. posiedzenie Senatu RP

24 i 25 czerwca odbyło się 77. posiedzenie Senatu. W trakcie obrad senatorowie mieli możliwość wysłuchania szeregu informacji. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna  przedstawił informację na temat polityki polonijnej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedłożyła informację o działalności SN w roku 2014. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zaprezentowała informację o działalności RPO za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz zapoznał senatorów z informacją o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w tym o stanie prac nad projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska naturalnego. Izba   wysłuchała sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ubr., które przedstawił przewodniczący Jan Dworak, i podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania KRRiT.
Ze szczegółowym przebiegiem posiedzenia można zapoznać się na stronie internetowej Senatu.
źródło: www.senat.gov.pl