Shortlink

Uroczyste Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskie

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w Uroczystym Posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, poświęconym promocjom akademickim.
Prezydent RP uhonorował 14 zasłużonych pracowników Politechniki Gdańskiej złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za długoletnią służbę. Aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak. Następnie nastąpiła promocja 34 osób, którym rady wydziałów nadały stopień naukowy doktora habilitowanego. Uroczystości towarzyszyło odsłonięcie dewizy umieszczonej nad wejściem do Sali Senatu „ Historia Mądrością – przyszłość wyzwaniem”.

Shortlink

Jubileusz 45-lecia Uniwersytetu Gdańskiego

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości jubileuszu 45-lecia Uniwersytetu Gdańskiego . 20 marca, w dniu powołania uczelni, odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UG. Podczas uroczystości senator Edmund Wittbrodt otrzymał Złoty Medal BENE MERITO ET MERENTI „w uznaniu szczególnych zasług dla społeczności akademickiej i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego”. Medalem został również uhonorowany pośmiertnie Maciej Płażyński.

UG_dyplomMedal_1Medal_2

 

 

 

UG[1]_2015UG[2]_201545-lat-impreza2

 

Shortlink

Wojewódzka Konwencja Wyborcza PO

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w Wojewódzkiej Konwencji Pomorskiej Platformy Obywatelskiej. Na szefa pomorskich struktur PO został wybrany Sławomir Neumann.

PO wybory 2015

Shortlink

Spotkanie we Władysławowie i Rumi

W dniu 12 marca senator Edmund Wittbrodt spotkał się z wiceburmistrzem Władysławowa Kamilem Pachem.

Wladyslawoao 2015

Spotkanie rumskich profesorów z burmistrzem Rumi Michałem Pasiecznym.

Rumia prof 2015

Shortlink

Uroczyste posiedzenie Sejmu Republiki Litewskiej

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu Republiki Litewskiej, poświęconym 25. rocznicy przywrócenia niepodległości.
Senator uczestniczył w dyskusji „Małe państwa we współczesnej geopolitycznej przestrzeni: lekcja historii i współczesne wyzwania”.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,img_0856

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,img_0855

fot. Artur Kozłowski