Shortlink

Wyniki etapu okregowego konkursu „Moja Polska w 2050 roku”

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy wyniki etapu okręgowego konkursu ”Moja Polska w 2050 roku”. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano następujące prace, w poszczególnych kategoriach:

Prace Plastyczne
Przedszkole
Julia Dettlaf, Szkoła Podstawowa im. Leona Bizewskiego w Gnieżdzewie
Szkoła podstawowa klasa 1-3
Józefina Kaczmarek, Szkoła Podstawowa im. Leona Bizewskiego w Gnieżdzewie
Szkoła podstawowa klasa 4-6
Dominika Jedtke, Szkoła Podstawowa im. Augusta Necla w Mieroszynie
Gimnazjum
Aleksandra Korth, Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

Prace literackie
Szkoła podstawowa klasa 1-3
Stanisław Jeka, Szkoła Podstawowa w Chłapowie
Szkoła podstawowa klasa 4-6
Marta Darga, Szkoła Podstawowa im. Leona Bizewskiego w Gnieżdzewie
Gimnazjum
Paulina Perzan, Gimnazjum Nr 1 w Gdyni

Zwycięskie prace przechodzą do etapu ogólnopolskiego. Autorzy tych prac, wraz ze wszystkimi laureatami etapów okręgowych, spotkają się w Senacie. Wyjazd laureatów zostanie ufundowany przez senatora Edmunda Wittbrodta.

Serdecznie gratulujemy!

Shortlink

Spotkanie przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej państw Grupy Bałtyckiej

Senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, w dniach 13-14 kwietnia bierze udział w spotkaniu przewodniczących komisji wyspecjalizowanych  w sprawach unijnych parlamentów państw Grupy Bałtyckiej – Litwy, Łotwy, Estonii, Polski.

zdjęcie

Shortlink

Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO), która odbyła się w dniach 3-4 kwietnia w Grecji. Podczas Konferencji omówiono bieżące priorytety WPZiB oraz WPBiO ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, bezpieczeństwo wspólnej polityki morskiej UE, sytuację na Bliskim Wschodzie (Syria, Egipt).

Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPZiB/WPBiO) stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń, mające ułatwić parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu wykonywanie właściwych im funkcji w obszarze WPZiB i WPBiO. W skład Konferencji wchodzą delegacje poszczególnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego. Konferencja spotyka się dwa razy w roku w państwie sprawującym prezydencję Rady lub w PE w Brukseli
 źródło: oide.sejm.gov.pl

Shortlink

ZP NATO

Senator Edmund Wittbrodt, członek delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, uczestniczy w obradach ZP NATO w Sarajewie „Bezpieczeństwo i demokratyzacja w Zachodnich Bałkanach”.

ZP NATO

Shortlink

50. posiedzenie Senatu

W dniach 5 – 6 marca 2014 r. odbyło się 50. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła dziewięć ustaw, do trzech wprowadziła poprawki. Senatorowie rozpatrzyli także dwa projekty ustaw, jeden z nich skierowali do Sejmu, a drugi  odrzucili. Drugiego dnia obrad minutą ciszy Izba uczciła pamięć zmarłej senator pierwszej kadencji Stefanii Hejmanowskiej. W pierwszym dniu posiedzenia senatorowie wysłuchali  informacji ministra spraw zagranicznych o sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie. Informację przedstawiła i na pytania senatorów odpowiadała wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Pełczyńska – Nałęcz.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA,imgl1909

fot. Michał Józefaciuk

źródło:  www.senat.gov.pl