Shortlink

Spotkanie z Barbarą Szczepułą w Nadbałtyckim Centrum Kultury

W gdańskim Ratuszu Staromiejskim odbyło się spotkanie z Barbarą Szczepułą, z okazji ukazania się książki „Okno z widokiem na Politechnikę”. Wśród licznych gości – sympatyków pisarstwa Barbary Szczepuły – znaleźli się wykładowcy Politechniki Gdańskiej, jej absolwenci, artyści i literaci.

Prof. Edmund Wittbrodt stoczył polemikę z prof. Januszem Rachoniem na temat ciągłości dziejów Politechniki Gdańskiej, czy dzieje tej uczelni powinny być liczone od jej polskiego początku w 1975 roku, czy też od momentu otwarcia Cesarskiej Technische Hochschule w 1904 roku?

Shortlink

65. posiedzenie Senatu RP

W dniach 19-20 listopada odbyło się 65. posiedzenie Senatu, podczas którego Izba przyjęła osiem ustaw. Cztery ustawy przyjęto bez poprawek, do czterech wprowadzono łącznie 22 poprawki.
Drugiego dnia obrad senatorowie wysłuchali informacji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po wejściu w życie ustawy z 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o SKOK-ach, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków.

 

65.posiedzenie SenatuFot. Katarzyna Czerwińska

Shortlink

Spotkanie w ramach współpracy Trójkąta Weimarskiego

W dniach 13-14 listopada senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli komisji ds. europejskich parlamentów Niemiec, Francji i Polski w ramach współpracy Trójkąta Weimarskiego.

Współpraca polsko-niemiecko-francuska w ramach Trójkąta Weimarskiego została zainicjowana w 1991. Przybrała dwie podstawowe formy:  spotkań komisji ds. europejskich oraz prezydiów izb niższych. Celem współpracy jest stworzenie forum dla stałej i intensywnej wymiany opinii na temat rozwoju Unii Europejskiej oraz wkładu parlamentów w ten proces, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku Unii do swoich obywateli oraz relacji z sąsiadami. Komisje wyspecjalizowane parlamentów wymieniają się między sobą poglądami na temat strategicznie ważnych projektów Komisji Europejskiej i przygotowują wspólne stanowisko wobec organów UE. Podczas spotkań komisji ds. europejskich, które mają charakter roboczy, nie przyjmuje się żadnych dokumentów. Tematyka spotkań odzwierciedla w zasadzie tematy poruszane na trójstronnych spotkaniach szczebla rządowego.
źródło: http://oide.sejm.gov.pl

Berlin_1Berlin_4Berlin_5

Shortlink

10-lecie Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości jubileuszu 10-lecia Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prof. Edmund Wittbrodt, założyciel RUTW, sprawuje honorowy patronat nad Uniwersytetem i wspiera jego działanie.

Źródło: Twoja Telewizja Morska

RUTW_1RUTW_5RUTW_2

 

 

 

 

RUTW_9RUTW_17RUTW_podziekowanie

Shortlink

Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO)

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczy w Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), która odbywa się w dniach 5-7 listopada, w Rzymie.
Zagadnienia poruszane na konferencji:

  • Rejon Morza Śródziemnego i kryzys u granic UE. Globalne i regionalne wyzwania: od Bliskiego Wschodu do Ukrainy
  • Kryzys w Libii
  • EU jako globalny gracz: priorytety i strategia dla WSZiB oraz WPBiO
  • Przyszłość Grup Bojowych UE
  • Stabilizacja i integracja w rejonie Bałkanów Wschodnich
  • Perspektywy europejskiej obrony: wzmocnienie współpracy ze strategicznymi partnerami

 

konf.RzymIMG_0063zdjęcie