Shortlink

Otwarcie nowego kompleksu na Politechnice Gdańskiej

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w uroczystości otwarcia kompleksu na Politechnice Gdańskiej składającego się z Centrum Nanotechnologii B oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.
Symboliczną wstęgę przecięli: prof. Henryk Krawczyk – rektor PG, Wiesław Bielawski – zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej, dr Barbara Wikieł – dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, prof. Jan Stąsiek – dziekan Wydziału Mechanicznego oraz prof. Edmund Wittbrodt – koordynator projektu Inżynier Przyszłości, senator RP. Budynek poświęcił arcybiskup metropolita gdański Leszek Sławoj Głodź, który specjalnie na tę okoliczność przygotował modlitwę na podstawie encykliki papieża Franciszka Laudato Si.
Prof. Edmund Wittbrodt jest koordynatorem projektu Inżynier Przyszłości, w ramach którego powstała m.in. infrastruktura należąca do Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

fot. Krzysztof Krzempek
źródło: Politechnika Gdańska

Shortlink

77. posiedzenie Senatu RP

24 i 25 czerwca odbyło się 77. posiedzenie Senatu. W trakcie obrad senatorowie mieli możliwość wysłuchania szeregu informacji. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna  przedstawił informację na temat polityki polonijnej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedłożyła informację o działalności SN w roku 2014. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zaprezentowała informację o działalności RPO za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz zapoznał senatorów z informacją o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), w tym o stanie prac nad projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce oraz o potencjalnych zagrożeniach dla ludzi i środowiska naturalnego. Izba   wysłuchała sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ubr., które przedstawił przewodniczący Jan Dworak, i podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania KRRiT.
Ze szczegółowym przebiegiem posiedzenia można zapoznać się na stronie internetowej Senatu.
źródło: www.senat.gov.pl

Shortlink

Zakończenie roku akademickiego na Rumskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego na Rumskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Shortlink

Letnia Gala Biznesu

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w Letniej Gali Biznesu, na której spotykają się cyklicznie (co 2 lata) przedsiębiorcy, politycy, naukowcy w celu podsumowania mijającego okresu i podziękowania wskazanym przez kapitułę osobom lub instytucjom mającym istotny wpływ na kondycję polskiej gospodarki.
Prof. E. Wittbrodt, jako przewodniczący Kapituły Nagrody Primum Cooperatio, przedstawił laureatów. PRIMUM COOPERATIO to nagroda specjalna NADE WSZYSTKO WSPÓŁPRACA przyznana prof. dr hab. Piotrowi Skowronowi z Uniwersytetu Gdańskiego, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest współpraca środowiska naukowego i gospodarczego przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce.

Shortlink

76. posiedzenie Senatu RP

11 i 12 czerwca odbyło się 76. posiedzenia Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji prezesa Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. oraz informacji Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
Pełny zapis przebiegu posiedzenia zamieszczony jest na stronie internetowej Senatu.