Shortlink

Posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w spotkaniu Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.
Parlamentarny Zespół Kaszubski, założony w 2011 roku, działa na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Zadaniami Zespołu są w szczególności:
•    wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub i Pomorza.
•    promocja i upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i języku Kaszub.
•    monitorowanie wprowadzania w życie ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym.
•     podejmowanie inicjatyw i występowanie z wnioskami do organów Sejmu i Senatu

zdjęcie

Shortlink

Audycja w Radiu Gdańsk

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w porannej audycji prowadzonej przez Wojciecha Sulecińskiego „Śniadanie w Radiu Gdańsk”.  Senator Wittbrodt, wspólnie z szefem gdańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jarosławem Szczukowskim oraz posłem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Sellinem, dyskutowali o braku sądowego rozliczenia prześladowań stanu wojennego. Komentowali także marsz w obronie demokracji i wolności mediów, który zorganizowano w Warszawie z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości.

źródło: www.radiogdansk.pl

Shortlink

Przekazanie wozu strażackiego strażakom w Łebie

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości przekazania nowego wozu strażackiego oraz samochodu wsparcia medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie. Poświęcenie pojazdów poprzedził przemarsz przez miasto Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński, w imieniu mieszkańców przekazał senatorowi specjalne podziękowanie za pomoc w uzyskaniu środków na zakup wozu strażackiego.

1521244_1004661136217025_8913801313299486973_n10850263_1004660562883749_3293747273262254755_n10636014_1004658836217255_2467106004407713139_n

 

 

 

 

10858441_1004658629550609_4449472878181839877_n10412004_1004659749550497_5641139780774418466_n10846454_1004658992883906_3263202139244273022_n

 

 

 

 

10676418_1004660142883791_3926870412770201545_n10847908_1004660249550447_8262726540897133565_n10850147_1004659536217185_5028509996353223879_n

Shortlink

LII Konferencja COSAC

W dniach 30 listopada – 2 grudnia senator Edmund Wittbrodt, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, uczestniczy w LII Konferencji COSAC ( Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej).
Zagadnienia poruszane na LII COSAC:
•   Dotychczasowe dokonania włoskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
•   Przyszłość ponadnarodowej demokracji 5   lat po wprowadzeniu Traktatu Lizbońskiego. Rola europejskich instytucji oraz parlamentów narodowych
•   Przegląd strategii Europa 2020 – wzrost, zatrudnienie, konkurencyjność
•  Perspektywy europejskiej integracji – globalna rola UE oraz prognoza jej polityki w rejonie Morza Śródziemnomorskiego oraz w Europie Wschodniej

Konferencja COSAC to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. COSAC spotyka się dwa razy do roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE.

IMG_1642

Fot. Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem

IMG_4605zdjęciephoto 1

 

Shortlink

Posiedzenie Rady Naukowej Akademii LOTOS

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Akademii LOTOS., na którym podsumowano 10-lecie działalności Akademii Lotos oraz dyskutowano o wyzwaniach związanych ze zmieniającym się rynkiem energetycznym, a przede wszystkim rolą i jakością kadry.

Członkami Rady Naukowej Akademii LOTOS są: prof. Jerzy Hausner, prof. Witold Orłowski, prof. Janusz Rachoń, prof. Wojciech Rybowski, prof. Edmund Wittbrodt, dr Mirosław Gronicki, dr Jan Szomburg.

LOTOS_fot

LOTOS_dyplom