Shortlink

Uroczystość przekazania obowiązków Rektora – Komendanta w Akademii Marynarki

Senator Edmund Wittbrodt wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków Rektora – Komendanta w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Zdający obowiązki kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, odszedł do rezerwy po 42 latach służby i 8 latach dowodzenia uczelnią. Minister Obrony Narodowej nowym Rektorem – Komendantem AMW z dniem 23 stycznia 2015 r. mianował komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta.

01_22_Szubrycht_0262015012301_22_Szubrycht_0172015012301_22_Szubrycht_00420150123

 

 

 

01_22_Szubrycht_0352015012301_22_Szubrycht_0552015012301_22_Szubrycht_08420150123

 

 

 

 

 

źródło: www.amw.gdynia.pl

Shortlink

Spotkanie przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej w Brukseli

Senator Edmund Wittbrodt uczestniczył w nieformalnym spotkaniu przewodniczących Komisji  ds. Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowane przez  Przedstawicielstwo Holandii, poświęcono dyskusji na temat zwiększenia roli parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej.

Brussels

 

Shortlink

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce

         ”Odpowiednie służby monitorują sytuację, choć wszystkiego nie da się przewidzieć – mówi Edmund Wittbrodt, senator z Pomorza i jeden z uczestników spotkania w BBN, przyznając, że media są wrażliwe na temat terroryzmu, pokazując go jako zagrożenie większe niż jest rzeczywiście. Patrzmy lepiej na Rosję Senator Wittbrodt zwraca też uwagę na inny ważny problem: – Na spotkaniu terroryzm był jednym z elementów, ale mowa była również i o tym, co się dzieje na Wschodzie, o zagrożeniach, które mogą wynikać z różnych sytuacji i działań.”
Dziennik Bałtycki, 19 stycznia 2015r.

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Bałtyckiego zamieszczony jest artykuł Tomasza Modzelewskiego p.t. „Przestraszyć 38 milionów Polaków”, w którym autor analizuje stan zagrożenia terrorystycznego w Polsce. W artykule zamieszczona jest wypowiedz senatora Edmunda Wittbrodta – uczestnika spotkania przedstawicieli parlamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w dn. 13 stycznia. Spotkanie poświęcone było realizacji najważniejszych zadań wskazanych w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

1-18304źródło: http://www.dziennikbaltycki.pl/

http://www.bbn.gov.pl/

Shortlink

68. posiedzenie Senatu RP

W dniach 8 i 9 stycznia 2015 r.  odbyły się obrady Senatu. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Izba z 9 poprawkami przyjęła ustawę budżetową na 2015 r. Senatorowie rozpatrzyli 7 ustaw, do 4 z nich wprowadzili poprawki, zdecydowali też o wniesieniu  do Sejmu trzech senackich projektów ustaw.
Pierwszym punktem obrad tego posiedzenia była debata nad ustawą budżetową na 2015 r. z udziałem ministra finansów Mateusza Szczurka. Senat wprowadził do niej 9 poprawek.
Ponadto senatorowie wprowadzili 16 poprawek do ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Z 7 poprawkami została przyjęta nowelizacja ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 19 poprawek ( doprecyzowujących i redakcyjnych) wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

68.posiedzeniefot. Katarzyna Czerwińska
źródło: www.senat.gov.pl

Shortlink

Senator w Forum Panoramy Telewizji Gdańsk

Senator Edmund Wittbrodt był gościem audycji „Forum Panoramy” w TVP Gdańsk. Gospodyni programu Małgorzata Rakowiec w rozmowie z senatorem poruszyła tematy działalności Polskiej Agencji Kosmicznej, kierunków studiów gwarantujących pracę, systemu szkolnictwa zawodowego.
Forum Panoramy z dn. 08.01.2015 – zapis wideo